přihlášení
hráče

Pravidla volejbalu

Název volejbal pochází z anglického volleyball: volley = volej, přímé odehrání míče, aniž by se dotkl země. Již název samotný vystihuje podstatu volejbalu. Českým ekvivalentem názvu je odbíjená.

Volejbal se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 18×9 metrů, které je rozděleno na čtvercové poloviny střední čárou, nad níž visí jeden metr vysoká síť. Na AVL se hraje na tzv. „mužské síti“, to znamená, že horní hrana sítě vede ve výšce 2,43 metrů nad zemí.

Volejbal se hraje s kulatým míčem z kůže či syntetické kůže. Oficiálním hracím míčem AVL je míč Molten, model V5M4500.

Volejbal proti sobě hrají dvě šestičlenná družstva, zpravidla jednoho pohlaví. Právě v tomto ohledu je AVL výjimečná, neboť každý tým musí na hřišti alespoň dva zástupce každého pohlaví (4+2, 2+4, 3+3).

Úkolem týmu je dostat míč na zem soupeřova pole, přičemž se smí míče dotknout maximálně třikrát, žádný hráč se zároveň nesmí míče dotknout dvakrát po sobě.

V AVL se hraje systémem na dva vítězné sety do 25 bodů, vítězný tým musí mít převahu dvou bodů. Při stavu 1:1 na sety se pokračuje tiebreakem do 15 bodů. Bodování: 2:0 – 3 body, 2:1 – 2 body, 1:2 – 1 bod, 0:2 – 0 bodů.

V AVL přísluší každému týmu dva timy za set, může se hrát s liberem, střídat se smí maximálně šestkrát za set s tím, že hráč se do hry smí vrátit pouze tím, že vystřídá hráče, který ho původně střídal.

Největší spory v AVL vznikají zpravidla při soubojích na síti – přešlapy, sako.

Dotknout se soupeřova pole nohou (chodidlem) je dovoleno za předpokladu, že část nohy zůstane ve styku se střední čarou přímo či nad ní.

Sako se píská v případě, kdy se hráč dotkne sítě, anténky, nebo síť využije jako podporu v souvislosti s hrou. Opět je tedy chybou jakýkoliv dotek se sítí, ale v souvislosti s hrou, např. - pokud se sítě dotkne blokař, ale útok je na jiné straně sítě, chyba to není.

Další sporné momenty a pravidla volejbalu podrobněji vysvětluje ve své prezentaci extraligový rozhodčí René Činátl (vpravo).

 

Specifická pravidla AVL

Do sezony 2019/20 hráli hráči v AVL na vlastní nebezpečí, od této sezony je při zaplacení vyššího startovného za tým každý hráč uvedený na soupisce daného týmu pojišťěn u Pojišťovny VZP úrazovým pojištěním, které platí při turnajích AVL a při pravidelných trénincích daného týmu na AVL (tyto tréninky musí mít tým uvedeny v kartě týmu). Pojištění je na sjednáno na dobu konání AVL od října 2019 do dubna 2020.

 

Družstva se stávají účastníky AVL založením nového týmu na webu AVL (www.avlka.cz), vytvořením soupisky do daného termínu pro daný region (viz propozice k jednotlivým městům), přihlášením do dané soutěže a zaplacením startovného pro daný region (tyto informace jsou na stránce daného regionu).

 

Uvedení nepravdivých údajů jako je jméno  a věk může být důvodem k vyřazení ze soutěže.

 

Za každé družstvo smí nastoupit pouze hráči a hráčky uvedení na soupisce daného družstva.

Jeden hráč může být uveden na soupisce (resp. hrát) pouze jednoho týmu v jednom regionu (tzn. smím hrát AVL zároveň v Praze a v Liberci, ale nikoliv ve dvou týmech v Brně, a to ani za předpokladu, že každý tým hraje v jiné lize).

Na finálovém turnaji smí nastoupit hráči a hráčky daného družstva, kteří jsou uvedeni na soupisce a nastoupili za toto družstvo již minimálně na dvou turnajích – organizátor soutěže nenechá na finále hrát hráče, kterého v průběhu sezony neviděl na turnaji.

 

Na celostátním finále však může nastoupit pouze za jeden tým, a to i za předpokladu, že si vybojuje účast ve více regionech.

Dopisování nových hráčů a hráček na soupisku je povoleno pouze do konce kalendářního roku (v případě hlavní soutěže – „zimní AVL“; další akce pod hlavičkou AVL mají svou další specifikaci). Stejně tak jsou možné přestupy v rámci týmů, a to maximálně jeden přestup na jednoho hráče v jedné sezóně.

Neoprávněný start je řešen kontumací zápasu.

 

Každý hráč registrovaný na webu AVL a hrající AVL musí na svém profilu mít průkazovou fotografii – jednoznačně rozpoznatelný obličej (správná varianta vlevo; vpravo špatně). Fotografie slouží ke kontrole soupisky organizátorem. Hráč, který nebude mít požadovanou fotografii na soupisce, je brán jako hráč, který na soupisce vůbec není, a tudíž za tým nemůže nastoupit!

Na hřišti musí za družstvo nastoupit minimálně dvě ženy, případně minimálně dva muži (povolené varianty 2Z+4M, 3Z+3M, 4Z+2M). Na hřišti musí být vždy 6 hráčů.

 

Amatérská volejbalová liga je soutěž neregistrovaných. 

Neregistrovaným hráčem je pro AVL takový hráč, který hraje městskou (v Praze 3. a 4. třídu), okresní soutěž nebo nejnižší možnou krajskou soutěž dospělých v daném regionu (tj. hraju soutěž, ze které nemohu nikam níže sestoupit ). Pokud hraji vyšší soutěž nesmím hrát AVL v žádném regionu!!! Tj. - hraju nepovolenou KP1 v Hradci Králové, tak nesmím hrát AVL v HK, ale ani v Praze, v Brně - prostě nikde.

AVL se nesmí účastnit hráči vyšších krajských soutěží dospělých a národní ligy juniorů a kadetů. AVL se nesmí účastnit hráči, kteří nastoupili 365 dní zpět v soutěžním zápase v zakázané soutěži anebo jsou zapsáni v soupisce týmu hrajícího soutěž, která nesplňuje pravidla neregistrovanosti AVL.

 

Pokud hráčka hraje nejnižší krajskou soutěž v regionu, kde chybí okresní soutěž, je nově v AVL brána jako neregistrovaná, a tudíž takové hráčky mohou být na hřišti dvě. Případně hráčka z tohoto nejnižšího kraje v kombinaci s registrovanou hráčkou (hraje vyšší krajskou soutěž). 

Hráčky vyšší než krajské soutěže jsou v AVL zakázány - ano znamená, že kdo hraje 2.národní ligu nebo je na soupisce týmu 2.NL ve volejbalu, AVL hrát nesmí.

Registrovaná hráčka, je-li jich v týmu víc, musí být označena písmenem "R".

Hráči a hráčky ze soutěží mimo ČR jsou v AVL bráni kvůli různé úrovni cizích národních soutěží jako neregistrovaní.

 

Nesplňuje-li družstvo podmínky AVL, dojde k danému zápasu pouze za souhlasu soupeře před rozhodčím příslušného zápasu. Zároveň rozhodčí toto porušení pravidel zanese do zápisu o utkání a spolu s kapitány stvrdí podpisem. V tomto případě není možná zpětná kontumace (není možné, aby kapitán nejprve s porušením pravidel souhlasil a po utkání žádal kontumaci). Pokud soupeř před zahájením zápasu s porušením pravidel nesouhlasí, následuje kontumace zápasu. Zpětná kontumace může nastat pouze v případě neoprávněného startu hráče.

Organizátoři AVL dohlížejí na dodržování pravidel AVL s důrazem na neregistrovanost. Družstvo si může kdykoliv vyžádat prověření jiného družstva.

 

Stručný přehled, jakých případů se "porušení pravidel" týká:

- hra v pěti

- na hřišti je hráč mimo soupisku

- půjčení hráče z jiného týmu (přijdeme na turnaj v pěti a chceme si půjčit hráče)

-...

 

Pokud některé družstvo v průběhu soutěže poruší pravidla, jsou mu zpětně veškeré zápasy kontumovány (v případě, že získá ceny, jsou mu odebrány a postoupeny dalšímu družstvu v pořadí).

 

Příprava na zápas:

Vzhledem k celkovému počtu zápasů v halách, prosíme o dodržování začátku zápasů. Rozcvičení a rozsmečování na hřišti by mělo trvat cca 5 minut. Pokud nebude družstvo nastoupeno a připraveno ke hře v rozpisem daný čas (s výjimkou nenadálých změn v rozpise), bude mu za každou započatou minutu odebrán 1 bod.

Po 15 minutách je zápas kontumován celý. 

Pokud nebude včas připraven rozhodčí dle rozpisu, bude k tomu přihlédnuto v rozpisech na další turnaje.

 

Systém turnaje (rozdělení do lig, finále lig, baráže,..) je pro každý region specifický a je tedy vysvětlen v propozicích pro daný region.

 

Akce pod hlavičkou AVL:

Stěžejní soutěží AVL je zimní soutěž, která se koná v krytých halách několika regionů. Z ní se ty nejlepší týmy mohou probojovat do velkého celostátního finále, které se koná zpravidla poslední sobotu v dubnu. Pro každou novou sezónu je možné aktualizovat soupisku.

Kdo postupuje do celostátního finále (není definitivní):

6 míst pro Prahu
4 pro Brno
3 pro Hradec Králové
2 pro Liberec
2 pro Plzeň
2 pro Olomouc
1 pro Ústí nad Labem
1 pro Havlíčkův Brod
1 pro Chomutov
1 pro Příbram
1 pro obhájce 

o počtu týmů postupujích na CF rozhoduje počet hrajících týmů ve městě; při neúčasti některého týmu, jede náhradník, kterého vyzve organizátor

 

Ve vybraných regionech a na antukových kurtech se v průběhu května až června koná letní obdoba soutěže. Pro tuto soutěž je možné vytvořit zcela nový tým, aktualizovat soupisku,...

Během celého roku se ve vybraných regionech konají jednorázové turnaje, jejich specifika najdete vždy u dané akce. Jde například o přípravné turnaje v říjnu, Vánoční turnaj, tradiční Volley Happening na Křivoklátě uprostřed léta, turnaje pro ženy. Tyto turnaje nejsou závislé na hlavní sezóně AVL (s výjimkou přípravných turnajů, viz propozice k danému turnaji).

 

Systém organizace:

Pravidla pro všechny města krom Prahy

Na celou sezonu jsou vytvořeny rozpisy zápasů na jednotlivý turnaj dopředu – na 1.turnaj vznikne minimálně týden před turnajem, do jednoho týdne po 1.turnaji jsou na stránkách rozpisy zápasů na všechny zbývající turnaje v sezoně. Družstvo musí do prvního turnaje napsat požadavky na ranní, odpolední hru, případně na vynechání turnaje. Na pozdější požadavky není brán zřetel. Rozpis zápasů na finálový turnaj je vytvořen minimálně týden před daným turnajem, ale ne dříve než po odehrání základní části.

Pravidla pro Prahu – rozpis zápasů na turnaj je tvořen v úterý v noci před daným víkendem a je zveřejněn ve středu do oběda. Do úterý do večera jsou přijímány požadavky na preferenci hry – ráno, odpoledne – platí, kdo dřív napíše, tomu se spíš vyjde vstříc.

Pro všechny AVL regiony platí – jakmile je zápas vypsán v rozpise a tým se k němu z jakéhokoliv důvodu nedostaví, následuje kontumace. Rozpisy zápasů se nebudou měnit pro náhlé onemocnění či další události – každý tým musí mít dostatečně silnou soupisku, aby všechny nepřízně osudu zvládl.

Družstva netráví v hale celý den, zpravidla hrají buď ráno a dopoledne nebo odpoledne a večer. Berte prosím ohled na ostatní týmy a rozpis dodržujte – týká se včasných příchodů na turnaj - v rozpise je u každého kola orientační čas startu zápasu, vždy lze zavolat organizátorovi turnaje, jak turnaj běží. Rozhodčími zápasů jsou v AVL zúčastněné týmy (v Praze – 1.-5.AVL  pískají delegovaní rozhodčí – týmy zajistí otáčení skóre). Zpravidla systémem jeden zápas hraji, další pískám atp. Prosíme o poctivé nastupování k rozhodování!

 

Propozice

 

 

 

 

 

 

MizunoModrá pyramidamoltenSM WorksFiatStorageTeekaneAllivictus

Instagram  © MIZUNO AMATÉRSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA | Zpracování osobních údajů | vyrobilo SMWORKS - digital agency